Lễ Tạ ơn

Standard

Nguồn gốc của Lễ Tạ ơn là để những người di dân đến từ Anh, cảm ơn Chúa đã ban cho vụ mùa bội thu khi “lập nghiệp” nơi xứ sở mới (Tân thế giới – châu Mỹ).
Ngày nay ngày thứ Năm lần thứ 4 của tháng 11 (năm 2015 là ngày 26/11) hằng năm được gọi là ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving).

Tìm hiểu thêm về ngày lễ này tại: http://www.vietcatholic.net/News/Html/132872.htm và clip: https://www.youtube.com/watch?v=2lMm4kcX-BM
.
Đây cũng là 1 dịp để hồi tâm và gửi những lời tạ ơn mà Thiên Chúa đã ban cho bạn trong năm qua. Đối với mình, 2015 là một năm có nhiều điều không vui nhưng khi gõ những dòng này, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản vì biết mình luôn được yêu thương.

“Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi”. Mình tin tưởng, phó thác… và bước đi :).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *