by

Cuộc sống – GNS

Niềm vui đích thực trong đời là được sống vì một mục đích cao cả đã được vạch ra trong cuộc sống; được trở thành một người mạnh mẽ, đầy quyền năng thay vì một thân xác quắt queo vị kỷ, không ngừng ca thán rằng cuộc sống sao chẳng có gì vui.
Với tôi, cuộc đời tôi thuộc về cả cộng đồng và chừng nào còn sống thì tôi sẽ làm tất cả vì nó trong khả năng của mình. Tôi muốn sống hết mình cho đến lúc xa rời trần thế, bởi càng được cống hiến nhiều thì tôi càng sống được nhiều hơn.
Tôi hoan hỉ sống vì chính cuộc sống này. Đời đối với tôi không phải là một ngọn nến nhỏ nhoi mà ngược lại, là một ngón đuốc huy hoàng mà tôi phải giơ cao trong từng giây phút, và tôi muốn ngọn đuốc ấy mãi rực sáng trước khi trao lại cho những thế hệ mai sau.

George Bernard Shaw
(bản dịch trích từ XQNS)

Write a Comment

Comment